Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің негізгі мақсаты Қоғам мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының орындалуын бақылау болып табылады.

ЖАҢАЛЫҚТАР:

2024 жылы «Алматы туризм бюросы» ЖШС қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің басталатындығы туралы хабарлама.

2024 жылы «Алматы туризм бюросы” ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылауды бастау туралы хабарлама.

Хабар 2024 жылы «Алматы туризм бюросы» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау туралы.